Vé Tàu Cao Tốc Phú Quốc

Phòng Vé Tàu Cao Tốc Phú Quốc nhận đặt vé tàu cao tốc đi Phú Quốc các chặng Rạch Giá - Phú Quốc, Hà Tiên - Phú Quốc và ngược lại với các hãng tàu Superdong, Hồng Tâm, Phà Thạnh Thới

Tàu Cao TốcTừĐếnGiờ điGiờ đếnThời gianGiá (Đồng)
Superdong 3 Rach Gia PQ 13H:00 15H:20 2:20 hrs 320,000
PQ Rach Gia 8H:00 10H:20 2:20 hrs
Superdong 4
Rach Gia
PQ
8H:00 10H:20 2:20 hrs 320,000
PQ
Rach Gia
13H:00 15H:20 2:20 hrs
Supedong 5
Rach Gia
PQ
9H:00 11H:20 2:20 hrs 320,000
PQ
Rach Gia
12H:40 15H:00 2:20 hrs
Superdong 6
Rach Gia
PQ
12H:40 15H:00 2:20 hrs 320,000
PQ
Rach Gia
9H:00 11H:20 2:20 hrs
Superdong 1 Hà Tien
PQ
13H:00 14H:15 1:15 hrs 230,000
PQ
Rach Gia
8H:30 9H:45 1:15 hrs
Superdong 2
Ha Tien
PQ
8H:00 9H:15 1:15 hrs 230,000
PQ
Ha Tien
13H:30 14H:45 1:15 hrs
Hồng Tâm
Ha Tien
PQ
13H:30 14H:3o 1:20 hrs 230,000
PQ
Ha Tien
8H:30 9H:30 1:20 hrs
Phà Thạnh Thới
Ha Tien
PQ
8H:20 10H:50 2:30 hrs 185,000
PQ
Ha Tien
13:45 PM 16H:15 2:30 hrs

 

Liên hệ đặt vé tàu cao tốc đi Phú Quốc: Tel: 077.3994695 Fax: 077.3994639

Chia sẻ bài viết Vé Tàu Cao Tốc Phú Quốc

TÌM MỘT KỲ NGHỈ TỐT NHẤT

Team Building
© 2008 Du Lich Phu Quoc - Phu Quoc Explorer · , Du Lich Phu Quoc on Google+, XML SiteMap, HTML SiteMap, Feed