Đặc Khu Kinh Tế Phú Quốc

Đặc Khu Kinh Tế Phú Quốc

Phú Quốc hướng tới trở thành Khu Kinh Tế – Hành Chính Đặc Biệt từ những thành quả kinh tế đạt được trong năm 2012; việc xây dựng cánh đồng mẫu lớn cũng như kỳ vọng xây dựng Phú Quốc thành Đặc khu kinh tế … là những vấn đề...

Chia sẻ bài viết Đặc Khu Kinh Tế Phú Quốc

TÌM MỘT KỲ NGHỈ TỐT NHẤT

Team Building
© 2008 Du Lich Phu Quoc - Phu Quoc Explorer · , Du Lich Phu Quoc on Google+, XML SiteMap, HTML SiteMap, Feed